Stichting Natuur Anders.nl

opgericht voor mens en natuur!

 

Beste sympathisanten van de Stichting Natuur Anders.

 

Helaas, de Stichting Natuur Anders is gestopt met haar werkzaamheden per 1 maart  2017

Financieel konden wij het niet meer bolwerken en voordat wij met een negatief saldo geconfronteerd zouden worden hebben wij besloten er een punt achter te zetten.

Ondanks veel initiatief en inzet van allen is het niet gelukt kosten en baten in balans te brengen. We hebben nog van alles geprobeerd voor een gezonde doorstart en nieuwe partners, maar de oplossing bleef uit.

Het is hard aangekomen bij al onze medewerkers en we hebben geprobeerd iedereen persoonlijk te helpen naar een nieuwe toekomstmogelijkheden.

Nieuwe mogelijkheden om de droom te verwezenlijken dat mens en natuur gezond samen kunnen gaan. Ieder zal daar op zijn eigen manier vorm aan geven en waar mogelijk blijven we elkaar daarin ondersteunen.

 

We zijn dankbaar voor het initiatief van oprichter Peter Heijke. We hebben de afgelopen vier jaar op zijn gedachtegoed verder gebouwd. We hopen van ganser harte dat het idee dat het ‘anders’ kan in de natuur om ons heen een

 blijvende uitwerking heeft.  Dat hopen we niet alleen, we wéten het; ‘Anders’ is al gewoon aan het worden, dat zie je overal om je heen.

 

We zijn dankbaar voor de vele enthousiaste reacties en medewerking die we jarenlang van velen mochten ontvangen. Naast dank aan medewerkers en donateurs gaat onze speciale dank gaat uit naar gemeenten, klanten /

 opdrachtgevers, provinctie, SNA partners, scholen, teveel om op te noemen. Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen ruim 25 jaar lang

Rest ons nog te wensen dat het U goed gaat!

Wees zuinig op de natuur en elkaar!

 

Groeten bestuur en medewerkers Stichting Natuur Anders ( 1991 - 2017)

 

 P.S Het bestuur van de Stichting rond de laatste zaken af.  Medio juni zal de Stichting ophouden te bestaan.

 

Reageren of vragen neem contact op via mail info@stichtingnatuuranders.nl  of via de post 

Stichting Natuur Anders

Kolkmansweg 6a

7433 CL Schalkhaar